În funcție de solicitările beneficiarului, laboratorul de încercări prelevează probe de apă, efectuează analize fizico-chimice și emit rapoarte de încercări. Elaborarea documentației privind evaluarea impactului asupra mediului. Laboratorul investigatii de mediu PERSONAL COMPETENT ȘI CALIFICAT Echipamentele permit analiza probelor de apă cu o maximă exactitate posibilă și sunt capabile să atingă exactitatea de măsurare/incertitudinea de măsurare necesară pentru furnizarea rezultatelor valide. Efectuarea analizelor de laborator cu echipamente analitice performante Laboratorul stabilește și menține trasabilitatea metrologică a rezultatelor sale de măsurare

ACREDITAT CONFORM CERINȚELOR SR EN ISO/IEC 17025:2018

Principiile Sistemului de Management

Măsurând și monitorizând continuu indicatorii de performanță, laboratorul tinde spre sporirea performanțelor în vederea obținerii unei recunoașteri cât mai largi pe plan național și internațional a rezultatelor obținute.

  • Orientare spre client
  • Leadership
  • Implicarea personalului
  • Abordarea bazată pe proces
  • Abordarea managementului ca sistem
  • Îmbunătățirea continuă a produselor și serviciilor
  • Argumentarea cu date și informații a deciziilor
  • Relații reciproc avantajoase cu furnizorul

Ore de lucru

Luni
09.00 - 18.00
Marti
09.00 - 18.00
Miercuri
09.00 - 18.00
Joi
09.00 - 18.00
Vineri
09.00 - 18.00
Sâmbătă
Liber
Duminică
Liber

ANALIZA APEI

Analiza fizico-chimică a apei are un rol important în aprecierea calității acesteia. Laboratorul prestează servicii de laborator în domeniul protecției apelor, rezultatele sunt analizate și furnizate cu exactitate, claritate, fără ambiguitate și cu obiectivitate.

Laboratorul are acces la echipamente moderne, reactivi de calitate analitică recunoscută, consumabile, aparatură auxiliară, etaloane de măsurare, materiale de referință trasabile, software licențiate, necesare pentru efectuarea corectă a activităților de laborator.

Prestarea serviciilor de laborator din mediul statal, privat și persoane fizice.

Analiza apei uzate
Analiza apei de suprafață
Analiza apei potabile

Laboratorul Investigații de mediu acreditat la SM EN ISO/IEC 17025:2018 

Cerințe generale pentru competența laboratoarelor de încercări și etalonări
15
Parametri de calitate acreditați

Validitatea rezultatelor încercărilor de laborator

6
Test de competență interlabarotoare

Italia, Marea Britanie, Portugalia, Moldova.

3
Ani de activitate

Angajați experimentați în domeniul de activitate 8 ani.

400
Contracte

Contracte încheiate cu cele mai renumite întreprinderi din țară.

Avantajele utilizării serviciilor Noastre

Laboratorul efectuează la prețuri avantajoase pachete de analize fizico-chimice pentru diferite tipuri de apă.

Validitatea rezultatelor

Utilizăm metode de verificare a călității conform standardelor internaționale și procedurilor de management al calității. Sunt aplicate tehnici statistice pentru analiza rezultatelor.

Imparțialitate și Confidențialitate

Activitățile de laborator sunt structurate și gestionate astfel încât să asigure imparțialitatea și confidențialitatea rezultatelor. Rapoartele de încercări sunt exclusiv proprietatea beneficiarului (client).

Operativitate și flexibilitate

Rezultatul complet al analizelor este primit după maxim 2-7 zile, sau mai mult în funcție de analizele solicitate. Graficul de primire a probelor se poate schimba în funcţie de necesităţile beneficiarului.

WELCOME TO LABORATORY

Cel mai bun rezultat pentru fiecare client

contactează-ne [email protected]

Întrebările tale, Răspunsurile noastre

Toate formele de viață existente pe planeta noastră – inclusiv ecosistemele, societatea și economia – depind de apă. Apa nu este un produs comercial, ci un bun comun și o resursă limitată care trebuie protejată și utilizată într-un mod sustenabil, atât din punctul de vedere al calității, cât și al cantității.

Monitorizarea și evidenţa sistematică a cantităţii, calităţii şi stării ecologice a apelor trebuie efectuată de către toți agenții economici care o utilizează. Rezultatele analizelor de laborator stau la baza deciziilor privind obținerea documentelor eliberate de instituţiile statale din domeniul protecției mediului, al cărei titular are dreptul la folosinţa specială a apei în anumite condiţii, conform dispoziţiilor legislative (autorizaţie de mediu pentru folosinţa specială a apei).

Laboratorul realizează monitorizarea calității apei pe fluxul tehnologic al stațiilor de epurare și a rețelelor de canalizare din mediul urban și rural. Conform încercărilor de laborator, operatorul stației de epurare poate regla corect procesul tehnologic de epurare a apelor uzate evacuate în sistemul de canalizare sau emisar conform valorilor limită admisibile din HG 950/2013, Anexa 1 și 2.