Welcome to Laboratory!

„Laboratorul Investigații de Mediu” S.R.L. are statut de întreprindere socială cu personalitate juridică, constituit și format  în temeiul Legii Nr. 135 din 14.06.2007 privind societățile cu răspundere limitată și care este responsabil juridic pentru activitățile sale de laborator în conformitate cu legislația RM și cerințele documentului de referință SM EN ISO/IEC 17025:2018.

Structura juridică este bine definită, acesta funcționează ca o entitate juridică independentă din punct de vedere analitic și operațional față de client sau alte părți interesate.

Ore de lucru

Luni-Vineri : 09.00 – 18.00
Sâmbătă- Duminică: Liber

 

Adresa laboratorului

str. Maria Dragan 1/1, mun. Chisinau

Laboratorul dumneavoastră cu servicii complete pentru studiul calității apelor

custom-icon
Servicii de laborator

Laboratorul efectuează
analize de laborator
fizico-chimice în probe de apă:
de suprafață (iaz, lac, râu,
bazin de acumulare);
uzată (meteorică, menajeră, industrială);
potabilă (fântâna, sondă, izvor).

custom-icon
Tehnica analitică

Laboratorul verifică/validează metodele utilizate pentru încercările de laborator, aplică în mod corespunzător înainte de a le pune în practică, asigurând performanța cerută, utilizând echipament conform specificațiilor tehnice.

custom-icon
Laborator acreditat

Laboratorul declară
pe propria răspundere
că activitățile din
domeniul său de activitate
și serviciile pe care le prestează sunt îndeplinite în conformitate cu standardul SM EN ISO/IEC 17025:2018.

Echipa Laboratorului

Motelica Emilia Motelica Ion

Administrator

Prodan Petru

Șef Laborator

Leahu Arcadie

Manager SMC

Alexandru Grigorean

Specialist IT

Certificat de Acreditare

Galerie Foto