Kimya sektöründe sahte kimya firmaları artıyor | İnovatif Kimya ...

„Laboratorul Investigatii de Mediu” S.R.L. (LIM) are statut de persoana juridica de drept privat, care este responsabil juridic pentru activitatile sale de laborator în conformitate cu cerintele documentului de referinta SM EN ISO/IEC 17025:2018 — Cerinte generale pentru competenta laboratoarelor de încercari si etalonari.

LIM se considera constituit si a dobândit personalitate juridica de la data înregistrarii de stat cu nr. 428094 din 20.11.2019 si activeaza în baza statutului S.R.L. si regulamentului LIM aprobat de acesta, obiectul de activitate fiind clar definit — activitati de testari si analize tehnice.

Structura juridica este bine definita, acesta putând funcționa ca o entitate juridica independenta din punct de vedere analitic si operațional fata de client sau alte parti interesate.

LIM se constituie în scopul exercitarii oricarei activitatii lucrative neinterzise de lege ce prevede prestarea serviciilor de laborator (esantionare si încercare a probelor de apa), desfasurate în mod independent, transparent si valid, pe riscul propriu si sub raspunderea sa legala.

LIM declara conformitatea cu cerintele standardului SM EN ISO/IEC 17025:2018, numai pentru aceasta gama de activitati de laborator, care exclude activitatile de laborator furnizate în mod permanent din exterior.

MD-2028, str. Academiei, 3/3, mun. Chisinau
tel. 069896936; 069083869
e-mail: [email protected]; [email protected]