Servicii de laborator

„Laboratorul Investigatii de Mediu” S.R.L efectuează analize de laborator fizico-chimice în probe de apă: de suprafață (iaz, lac, râu, bazin de acumulare); uzată (meteorică, menajeră, industrială); potabilă (fântâna, sonde, izvor).

Laboratorul prestează servicii de consultanță care vă ajută să intelegeți și respectați legislația de mediu a RM, să indepliniți cerințele acesteia în domeniul de activitate și să creați un mediu de lucru sigur și prosper în cadrul societății dumneavoastră.

Laboratorul deține personal competent și autorizat care utilizează metode de analiza standardizate și echipament adecvat activităților de laborator desfășurate.

Pentru a îndeplini totalmente sarcinile propuse de client, Laboratorul este echipat cu echipamente analitice performante, conforme cu cerințele specificate în metodele de analiză, care permit analiza probelor de apă cu o maximă precizie posibilă și sunt capabile să atingă exactitatea de măsurare/incertitudinea de măsurare necesară pentru furnizarea rezultatelor valide.

Laboratorul dumneavoastră cu servicii complete pentru studiul calității apei

Personal competent

Personalul LABORATORULUI are studiile, instruirea, cunostințele tehnice, aptitudinile și experiența necesară desfășurării corecte a activităților de laborator pentru care este responsabil, în concordanță cu sistemul de management.
Angajați experimentați în domeniu de activitate 8 ani.

Echipament modern

LABORATORUL este dotat cu instalații și echipamente performante, ustensile de laborator, materiale de referință, reactivi, consumabile și aparatură auxiliară care asigură calitatea și validitatea rezultatelor analizelor efectuate.
Spectrofotometru Agilent Cary 60 UV-VIS, SNOL, KERN, BOECO Germany, CONSORT (Multi- parametru), PREBATEM-TFT (SELECTA)

Rezultate valide

Datele rezultate sunt înregistrate în așa fel încât tendințele sunt detectabile și, atunci când este practic posibil, sunt aplicate tehnici statistice pentru analiza datelor.
Laboratorul își monitorizează performanța prin compararea rezultatelor cu rezultatele altor laboratoare.
Participarea la încercări de competență cu furnizori din Maria Britanie (Fapas), Italia (Qualitycheck), Portugalia (RELACRE).

Facilități și condiții de mediu

Facilitățile și condițiile de mediu sunt adacvate pentru activitățile de laborator și nu afectează validitatea rezultatelor. Laboratorul monitorizează, controlează și înregistrează condițiile de mediu în concordanță cu specificații, metode sau proceduri relevante.

Metode standardizate

LABORATORUL utilizează metode și proceduri adecvate pentru toate activitățile de laborator și, atunci când este cazul, evaluează incertitudinea de măsurare, precum și a tehnicilor statistice pentru analiza datelor.
LIM utilizează metode de încercare standartizate, ultimele versiuni valide a acestora , utilizarea cărora asigură satisfacerea nevoilor clienților.

Primul Laborator privat de mediu

Managementul laboratorului analizează sistemul de management la intervale planificate, pentru a asigura de continua potrivire, adecvare și eficacitate a acestuia, inclusiv a politicilor declarate și a obiectivilor referitoare la îndeplinirea cerințelor din prezentul document - SM EN IOS/IEC 17025:2018.

Parametrii de calitate a apei

Nr. d/o

PARAMETRII DE CALITATE

METODA DE ÎNCERCARE

1. Prelevare probă

SM SR ISO 5667-4:2007* 

SM ISO 5667-5:2010

SM EN ISO 5667-6:2017/A11:2020*

SM SR ISO 5667-10:2007*

SM ISO 5667-11:2010

2. Culoare SM SR EN ISO 7887:2012
3. Gust SM SR EN 1622:2011
4. Miros SM SR EN 1622:2011
5. Turbiditate SM EN ISO 7027-2:2019
6. pH* SM SR EN ISO 10523:2014
7. Conductivitate electrică* SM SR EN 27888:2005
8. Reziduu sec la 105 °C SM STAS 9187:2007
9. Oxigen dizolvat (O2)* SM SR EN 25813:2011/C91:2012
10. Indicele de permanganat (IMN) SM SR EN ISO 8476:2006
11. Consumul chimic de oxigen (CCO-Cr)* SM SR ISO 6060:2006
12. Consumul biochimic de oxigen (CBO5)* SM EN ISO 5815-1:2020
13. Materii în suspensie (MS)* SM STAS 6953:2007
14. Cloruri (Cl)* SM SR ISO 9297:2012
15. Sulfați (SO42-) PS-SO4-3, ed. 1/2021
16. Amoniu (NH4)* GOST 4192-82
17. Nitriți (NO2)* SM SR EN 26777:2006/C91:2012
18. Nitrați (NO3)* GOST 18826-73
19. Fosfor total (Ptotal) * SM SR EN ISO 6878:2011
20. Fier total (Fetotal) GOST 4011-72
21. Cupru (Cu) GOST 4388-72
22. Fluoruri (F) GOST 4386-89
23. Duritate totală GOST 4151-72
24. Calciu (Ca2+) GOST 31954-2012
25. Magneziu (Mg2+) Metoda prin calcul
26. Sodiu și potasiu (Na+ și K+) SM ISO 9964-3:2013
27. Alcalinitate (HCO3) SM SR EN ISO 9963-1:2007
28. Sulfuri și hidrogen sulfurat (H2S) SM SR 7510:2007
29. Produse petroliere (PP)* PS-PP-01, ed.1/2021 
30. Agenți de suprafață anionici (MBAS) * SM SR EN 903:2012
31. Substanțe extractibile cu solvenți SM SR 7587:2001

Notă: Încercările de laborator acoperite de acreditarea MOLDAC sunt marcate cu [*]

Elaborarea documentație privind Evaluarea impactului asupra mediului

Documentația privind Evaluarea impactului asupra mediului este elaborată conform prevederilor legale stipulate în Legea 86 din 29.05.2014, care prevede un cadru juridic de funcționare a mecanismului de evaluare a impactului asupra mediului a proiectelor publice și private sau al unor genuri de activitate planificate, pentru asigurarea prevenirii sau minimizării, la etapele iniţiale,  a impactului negativ asupra mediului şi sănătăţii populaţiei. Procedurile și modalităţile aplicate în procesul de evaluare a impactului asupra mediului minimizează impactul negativ și scoate în evidenţă, descrie şi evaluează, în mod corespunzător, în fiecare caz în parte, efectele directe şi indirecte ale activităţii planificate asupra factori de mediu (populație, faună şi floră, sol, subsol, apă, aer, climă şi landşaft, bunuri materiale şi patrimoniu cultura).

Principiile evaluării impactului asupra mediului:

a) principiul acțiunii preventive;

b) principiul corectitudinii și plenitudinii informației;

c) principiul transparenței și accesibilității;

d) principiul participativ;

e) principiul precauției;

f) principiul „poluatorul plătește”.

Studiile de impact asupra mediului se bazează pe culegerea de date, informații și analize tehnice ale aspectelor de mediu, în vederea luării unei decizii cu privire la dimensionarea impactului de mediu potențial sau real, pe care îl poate avea un proiect sau un amplasament.