În calitate de entitate juridica independentă din punct de vedere analitic si operațional,  reprezentăm o alternativă pentru companiile industriale și agricole, instituțiile de stat, mediul academic, organizațiile nonguvernamentale, societatea civilă, [...]
Read More
by