„Laboratorul Investigatii de Mediu” S.R.L efectueaza analize de laborator fizico-chimice si biologice în probe de apa: de suprafata (iaz, lac, râu, bazin de acumulare); uzata (meteorica, menajera, industriala); potabila (fântâna, sonda, izvor).

Laboratorul presteaza servicii de consultanta care va ajuta sa intelegeti legislatia de mediu a RM, sa indepliniti cerintele acesteia în domeniul de activitate si sa creati un mediu de lucru sigur si prosper in cadrul societatii dumneavoastra.

Laboratorul detine personal competent si autorizat care utilizeaza metode de analiza standardizate si echipament adecvat activitatilor de laborator desfasurate.

Pentru a îndeplini totalmente sarcinile propuse de client, Laboratorul este echipat cu echipamente analitice performante, conforme cu cerintele specificate în standardele de analiza, care permit analiza probelor de apa cu o maxima precizie posibila si sunt capabile sa atinga exactitatea de masurare/incertitudinea de masurare necesara pentru furnizarea rezultatelor valide.

INVESTIGATII DE LABORATOR

  Temperatura
  Culoare
  Miros
  Gust
  Conductivitate electrică
  Concentrația ionilor de hidrogen (pH)
  Oxigen dizolvat (O2)
  Consumul chimic de oxigen (CCO-Cr/Mn)
  Consumul biochimic de oxigen (CBO5)
  Materii în suspensie (MS)
  Azot amoniacal (N/NH4+)
  Azot de nitrit (N/NO2)
  Azot de nitrat (N/NO3)
  Fosfor mineral (PO4-2)
  Fosfor total (Ptotal)
  Sulfați (SO4-2)
  Cloruri (Cl)
  Agenți de suprafață anionici (MBAS)
  Substanțe extractibile cu solvenți
  Produse petroliere
  Sulfuri (H2S)
  Reziduu sec la 105oC
  Duritate totala
  Calciu (Ca+2)
  Magneziu (Mg+2)
  Sodiu si potasiu (Na+ si K+)
  Alcalinitate
  Fier totalMD-2028, str. Academiei, 3/3, mun. Chisinau
tel. 069896936; 069083869
e-mail: [email protected]; [email protected]